Presentasjon av Birgitta-Losjen

Hva er en Losje?
Hva ønsker vi?
Hvordan arbeider en losje?
Hva vil det si å arbeide med ritualer?
Hva foregår under et rituelt møte?
Hvorfor heter det Birgitta-Losjen?

Losjekveldens oppbygging.
Antrekk.
Hvordan ledes en losje?
Hva koster det å være med?
Utbredelse.

Hva er så en losje? Til topps

Det er et sted der en er sammen med likesinnede som har samme mål:
Å utvikle seg som menneske - et bedre medmenneske.
Det er et sted der en gjennom losjearbeidet forsøker å utvikle seg selv slik at en kan mestre hverdagen bedre.
Søker å bekjempe sine svakheter som misunnelse, hat, eiertrang o.s.v.
I losjen blir andre verdier bevisstgjort for oss. Verdier som kanskje er mer å strebe etter.
Vi blir bevisst vår egen litenhet, men søker å vokse som menneske.

Hva ønsker vi? Til topps

Vi lever i en tid der presse, radio og TV bringer verden tett innpå oss. En verden med ufred, kriger, demonstrasjoner, ulykker, streiker, arbeidsløshet, forbrytelser, idoler og overflod. En verden som tar fatt i oss - og til tider knuger oss.

Vi lever i en tid der vår hverdag er preget av stress, statusjag, prestisje, kjøpepress og eiepress. Et hastig jag forbi dem som er våre medmennesker. Forbi dem som mest av alt ønsker et ord fra oss. Det er en hverdag som bruker oss - men som vi ikke bruker. Vi er ensomme blant mange.

Av og til får vi nok. Vi sier: "Stopp, jeg vil ikke mer". Vi setter oss ned og prøver å tenke igjennom vår situasjon. Vi sier til oss selv: "Jeg vil noe mer med livet mitt enn det stressede statusjaget. Jeg vil noe mer enn passivt sitte å ta imot inntrykk om urettferdighet og ulykker".

Men så kommer lett den følelsen over oss som Peer Gynt hadde da han bekjempet Bøygen. Den største bøygen for oss, er oss selv. Vi vil så gjerne gjøre noe med vår situasjon, gjøre noe med oss selv. Utvikle oss i retning av større medmenneskelighet.

Som oftest gjør følelsen av at vi er alene, at håpløsheten stopper våre anstrengelser. Vi savnet noen å kjempe sammen med. Vi trenger følelsen av fellesskap og trygghet.

For mange har det å søke opptak i en losje vært en løsning, og ofte en positiv løsning. I losjen kan en få være med å skape et miljø og en stemning av ro der det er naturlig å la tankene streife i verden - og inn i oss selv.Det vil være et sted der det er naturlig å arbeide med seg selv. Og ikke minst:

En får støtte til denne egenutviklingen gjennom det trygge søstersamværet i losjen.

Hvordan arbeider en losje? Til topps

Arbeidsmåten er to-delt:

Medlemmene skal lære gjennom ritualer. Den ene delen av losjekvelden er et rituelt møte. Under denne delen kommer det frem tanker som skal være til hjelp for utviklingen av hver enkelt.

Den sosiale delen. Søstrene skal søke å lære hverandre å kjenne, hjelpe og støtte hverandre. Bli trygge på hverandre. Og med det som utgangspunkt søke en personlighetsutvikling.

Hva vil det si å arbeide med ritualer? Til topps

Et rituale består av ord, handlinger og bevegelser som gjentas på en slik måte at det dannes et bestemt mønster eller omgangsform, noe i likhet med det vi til daglig kaller skikk og bruk.

Når en losje arbeider rituelt, forsøker den altså ved bruk av de samme virkemidler å gi sine medlemmer en sunn og postitiv livsholdning. Noe å leve på i livets motgang og medgang.

Ritualet er egentlig en læremåte. En svært krevende læremåte for den som skal lære.

Måten krever et åpent sinn og konsentrasjon om de kunnskaper som bæres frem. Derfor krever det disiplin av hver enkelt under denne delen av en møtekveld.

Hva foregår under et rituelt møte? Til topps

Dette er det eneste vi på forhånd ikke vil si noe om.

Ikke fordi det på møtene foregår noe som står i strid med våre forpliktelser overfor familie, samfunnet eller våre medmennesker i sin alminnelighet, men vi mener at det ikke kan fortelles - fordi det må oppleves. Bildet vil ellers bli ufullstendig og kanskje misforstått.

Hvorfor heter det Birgitta-Losje? Til topps

De fleste ordensselskaper har sitt utgangspunkt i en bevegelse, en person eller en menneskegruppe i fortiden som har noe å si oss mennesker også i dag.

En har der funnet frem til almengyldige leveregler, noe som kan være til nytte for et menneske når det skal bestemme sin livsbane.En har her bevisst plukket ut det positive og med vilje utelatt det som vi i dag ville kalle negativt.

Dette har man kunnet gjøre fordi det ikke er det historiske som er det primære, men det som har etisk gyldighet i dag. Ut fra dette har man bygget opp et læreverk som losjen arbeider etter.

BIRGITTA er den irske skytshelgen av keltisk opprinnelse. Det er fra overleveringene om henne denne losjens læreverk er bygget opp.

Hvordan er en losjekveld bygget opp?

Losjekvelden er tre-delt: Til topps

Det rituelle møtet som embedssøstrene holder.

Søstermåltidet, der alle spiser et måltid sammen.

Etterlosje med sosialt samvær, kanskje med et samlende program.

Antrekk. Til topps

Antrekket er ved vanlige møter:

Hvit langermet bluse og kort sort skjørt. Sorte stømper, sorte sko og veske.

Ved opptagelse av nye medlemmer og andre høytidelige møter:

Hvit langermet bluse og fotsidt sort skjørt. Strømper, sko og veske som over.

Hvordan ledes en losje? Til topps

En Birgitta-Losje ledes av valgte embedssøstre. Seks i tallet. Disse er valgt for en toårsperiode, og har ansvaret for driften av losjen - men med alle søstres hjelp.

Hva koster det å være med? Til topps

Det er visse faste avgifter som må betales.

For det første skal det erlegges et opptaksgebyr (engangsavgift), og dernest årlige kontingenter.

Avgiftene er gjenstand for justeringer - og kan variere fra losje til losje. Beløp er derfor ikke nevnt her, men vil bli opplyst på forespørsel.

Utbredelse av losjen. Til topps

Birgitta-Losjen er sprunget ut fra det druidiske miljø i Norge, representert av Druidordenen - som igjen er utbredt i de skandinaviske land, England, Tyskland, Sveits, USA, Australia og New Zealand.

Birgitta-Losjen arbeider selvstendig og har sin egen økonomi.

Den er stiftet i 1984 - og er foreløpig å finne i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.