Det Høye Råd 2013-2016

 

Navn

 

Hst. Oppl og B.S. Snefrid Westergren

harry.westergren@getmail.no

Hst.L. og B.O.S Mona Grønland Pettersen

mona0493@hotmail.com

Hst.L. og B.V.O.S Randi Kittilsen

randiki@start.no

Hst.L. og B.S.Sekr Ellen Thorstad

ethorstad@online.no

Hst.L.og B.S.Kass Kathe Basso

klbasso@start.no

Hst.L. og B.S.Sl. Bente Kvalnes

bekvalne@online.no

 

Tilbake til Den Norske Birgitta-Riksstorlosje