Birgitta-Bladet

I redaksjonen:fra Losje Dara, Hamar

Gunn Fjogstad g-fjogs@o nline.no  9747 8257

Kari Lie  to-harde@online.no   9706 5621

Eva Fosserud  eva.fosserud@hotmail.no 9716 6838

Tidsfrist for innsendelse av stoff
15. januar
15. mars
15. august
15. oktober (julenummer)
 

Redaksjonen i Birgitta-Bladet.
.

Stoff til Birgitta-Bladet sendes pr epost.

Utgiver:
Den Norske Birgitta-Riksstorlosje