SIRIUS
Birgitta-losje nr. 24
  Innstiftet 01.06.2013
Møtelokaler "Bergebygget" Fillan, 7240 Hitra
Møtedag
Historie Historikk

Embedskollegiet
 
  Oppl.S.    Margareth Iren Ulvan        mulvan@online.no  915 54 419
  O.S    Marie Antonsen Fagereng        mariesvingen@hotmail.com  900 16 216
  V.O.S    Marianne Østensen        marianneostensen@gmail.com  948 04 459
  S.Sekr    Anne-Berit Geving Inderøy        siriussekretar@outlook.com  407 60 738
  S.Kass    Inger Marie Sundgård        issb@online.no  920 57 930
  S.Sl    Sissel Merete Johansen          480 39 311


Fremtidige møter