Storlosje
LOGTUN
  Innstiftet 20.10.2012

Embedskollegiet
 
  Ht.Oppl.S.     Grete Sand Gisetstad        grete.gisetstad@ntebb.no  938 43 370
  Ht.L.O.S.    Lisbeth Kamsvåg Stene        lisbethkstene@gmail.com  472 40 862
  Ht.L.V.O.S.     Tove Nordahl        tov-nor@online.no  476 65 659
  Ht.L.S.Sekr.    Sissel Hugaas Molden        sissmol@hotmail.no  916 72 202
  Ht.L.S.Kass.     Solfrid Marie Ramfjord        solfridramfjord@gmail.com  913 26 978
  Ht.L.S.Sl.     Kari Britt Aurheim        kbaurheim@gmail.com  913 03 767


Fremtidige møter