FREDRIKA
Birgitta-losje nr. 20
  Innstiftet 21.08.2004
Møtelokaler Losjehuset, Solliveien 42, 1666 Rolvsøy
Møtedag Torsdag
Historie Historikk

Embedskollegiet
 
  Oppl.S.    Line Elisabeth Østlie        line@diamantboring.no  918 73 769
  O.S    Christin Strand        christin.strand@nsb.no  916 52 577
  V.O.S    Kari T. Thormodsæter        kariellerei@gmail.com  412 59 524
  S.Sekr    Borghild H. Løbakk        borghjl@fredfiber.net  950 99 868
  S.Kass    Inger Lisbeth Hansen        lisingha@online.no  400 91 245
  S.Sl    Kari Østlie        kari.ostlie@hotmail.com  909 10 071


Fremtidige møter
 
Påmelding til
Christin Strand / 91 65 25 77 / christin.strand@nsb.no
Dato Grad  Start Beskrivelse Antrekk    Tema
03.05.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    Besøkslosje
23.08.2018 1  19:00 Høytidsmøte Langt skjørt    Bursdag
06.09.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    
20.09.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    
04.10.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    
18.10.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    
01.11.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    
15.11.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    
29.11.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    
13.12.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    Julemøte