CALLUNA
Birgitta-losje nr. 19
  Innstiftet 24.01.2004
Møtelokaler Druidenes Hus, Meierigt. 8, 4340 Bryne
Møtedag Onsdag
Historie Historikk

Embedskollegiet
 
  Oppl.S.    Ann-Christin S. Skretting        ann-christin.skretting@kleppnett.no  924 15 483
  O.S    Sissel Mollan        sissel.mollan@lyse.net  415 05 900
  V.O.S    Wigdis Bruvik Detlie        wigdis@detlie.com  957 48 446
  S.Sekr    Arna Undheim Iversen        arna.iversen@lyse.net  975 02 872
  S.Kass    Marta Orstad        marta.orstad@gmail.com  959 40 614
  S.Sl    Anita Thu        anita.thu@online.no  951 58 619


Fremtidige møter
 
Påmelding til
Aslaug Kleppe 51 42 11 04 / 99 60 75 45 / akleppe@kleppnett.no
Dato Grad  Start Beskrivelse Antrekk    Tema
09.05.2018 1  19:00 Vanlig møte - "Sommeravslutning" Kort skjørt    
29.08.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    
12.09.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    
26.09.2018 3  19:00 Høytidsmøte Langt skjørt    
10.10.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    
24.10.2018 1  19:00 Vanlig møte - fellesmøte med Losje ACACIA Kort skjørt    
07.11.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    
21.11.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    
05.12.2018 1  19:00 Vanlig møte - "Julemøte" Kort skjørt    
16.01.2019 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    
30.01.2019 1  19:00 Høytidsmøte - feiring av Losje CALLUNA Langt skjørt