EMBLA
Birgitta-losje nr. 18
  Innstiftet 21.08.1999
Møtelokaler Druidegaarden, Bekkegt. 5, 3181 Horten
Møtedag Mandag
Historie Historikk

Embedskollegiet
 
  Oppl.S.    Nina E. Strøm Andreassen        elissped@online.no  452 75 244
  O.S    Sissel Andreassen        sissel.andrea@hotmail.com  971 78 807
  V.O.S    Eldbjørg A. Ryeng Ødegård        eldodeg47@gmail.com  988 11 744
  S.Sekr    Irene Edvardsen        ir-edva@online.no  934 01 116
  S.Kass    Anne Lunde        annelu13@online.no  478 51 125
  S.Sl    Anne Karin Kaasa        anne.karin.kaasa.1946@gmail.com  959 02 413


Fremtidige møter