EMBLA
Birgitta-losje nr. 18
  Innstiftet 21.08.1999
Møtelokaler Druidegaarden, Bekkegt. 5, 3181 Horten
Møtedag Mandag
Historie Historikk

Embedskollegiet
 
  Oppl.S.    Sissel Andreassen        sissel.andrea@hotmail.com  971 78 807
  O.S    Rita-Marie Skytte        rita-marie.skytte@horten.kommune.no  905 16 519
  V.O.S    Tone Herwell Andreassen        tone_herwell@yahoo.no  906 90 199
  S.Sekr    Anne Berit Engebretsen        ab@baker-nilsen.no  416 54 145
  S.Kass    Mona Løken        amonion@gmail.com  928 90 528
  S.Sl    Wenche-Britt Pettersen        hanswp@start.no  918 15 015


Fremtidige møter
 
Påmelding til
Margareth Semb Freslo / 45 86 21 02 / margarethf@vfk.no
Dato Grad  Start Beskrivelse Antrekk    Tema
20.08.2018 1  19:00 Kort skjørt    
27.08.2018 2  19:00 Kort skjørt    
10.09.2018 1  19:00 Kort skjørt    
24.09.2018 1  19:00 Fellesmøte ANGELICA Kort skjørt    
08.10.2018 1  19:00 Kort skjørt    
22.10.2018 3  19:00 Høytidsmøte m/resepsjon Langt skjørt    
05.11.2018 1  19:00 Kort skjørt    
19.11.2018 1  19:00 Kort skjørt    
03.12.2018 1  19:00 Julemøte Kort skjørt