ASTREA
Birgitta-losje nr. 17
  Innstiftet 12.04.1997
Møtelokaler Odd Fellow, Mathisensgt. 13, 2609 Lillehammer
Møtedag Onsdag
Historie Historikk

Embedskollegiet
 
  Oppl.S.    Eli Haug        eliothaug@gmail.com  957 96 513
  O.S    Inger Johanne S. Rosenvinge        ijsmides@online.no  959 09 136
  V.O.S    Karin Engelstad        k-engels@online.no  900 89 186
  S.Sekr    Torill Karin Thoresen        astrea.sekr.@gmail.com  905 54 560
  S.Kass    Turid M. Mikkelsen        tur-mikk@online.no  992 88 868
  S.Sl    Synnøve Lien        syn-lien@online.no  980 33 880


Fremtidige møter