LUNA
Birgitta-losje nr. 16
  Innstiftet 21.09.1996
Møtelokaler Druidenes Hus, Frøysland, 4517 Mandal
Møtedag Tirsdag
Historie Historikk

Embedskollegiet
 
  Oppl.S.    Marit Elisabeth Hille          954 36 852
  O.S     Agnes M. Backe-Hansen        tjbh@online.no  907 67 623
  V.O.S    Gudrun Sofie Nygaard        gudrun.ny@hotmail.com  994 39 404
  S.Sekr    Ingrid Schaathun        ingrid-schaathun@hotmail.com  975 39 853
  S.Kass    Margarethe C. Tønnesen        arvtoenn@online.no  952 58 038
  S.Sl    Borghild Bang Lunde        arnelund4@online.no  913 68 039


Fremtidige møter