ACACIA
Birgitta-losje nr. 14
  Innstiftet 23.03.1996
Møtelokaler Odd Fellow Gården, Tjodolvsgt. 1, 4001 Stavanger
Møtedag Onsdag
Historie Historikk

Embedskollegiet
 
  Oppl.S.    Sissel Marit Stenberg        sisselstenberg@hotmail.com  918 80 963
  O.S    Maria Tomita        mariatomita@yahoo.com  991 69 515
  V.O.S    Maria Pollestad        mpollestad@yahoo.no  475 10 391
  S.Sekr    Marit Synnøve Olsen        marit.synnove.olsen@lyse.net  992 46 142
  S.Kass    Bergunn Ingebjørg Høie        bergunn.hoie2@lyse.net  993 66 452
  S.Sl    Elin Norveel        eeinarsen@gmail.com  410 75 705


Fremtidige møter
 
Påmelding til
Eli Grude Riber 51 65 50 66 / 95 22 52 35 / eg.riber@gmail.com
Dato Grad  Start Beskrivelse Antrekk    Tema
02.05.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    
05.09.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    
19.09.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    
03.10.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    
17.10.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    
24.10.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    Fellesmøte m/Losje CALLUNA på Bryne
31.10.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    
14.11.2018 3  19:00 Høytidsmøte Langt skjørt    Gradspassering
28.11.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    
12.12.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    Julemøte m/ledsager
09.01.2019 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    
23.01.2019 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt