ACACIA
Birgitta-losje nr. 14
  Innstiftet 23.03.1996
Møtelokaler Odd Fellow Gården, Tjodolvsgt. 1, 4001 Stavanger
Møtedag Onsdag
Historie Historikk

Embedskollegiet
 
  Oppl.S.    Marit Synnøve Olsen        marit.synnove.olsen@lyse.net  992 46 142
  O.S    Sissel Marit Stenberg        sisselstenberg@hotmail.com  918 80 963
  V.O.S    Eli Grude Riber        eg.riber@gmail.com  952 25 235
  S.Sekr    Maria Tomita        mariatomita@yahoo.com  991 69 515
  S.Kass    Bergunn Ingebjørg Høie        bergunn.hoie2@lyse.net  993 66 452
  S.Sl    Karen Marie S. Jørgensen        millamarie@lyse.net  470 79 716


Fremtidige møter