SELENE
Birgitta-losje nr. 13
  Innstiftet 25.03.1995
Møtelokaler Odd Fellow Senteret, 7058 Jacobsli
Møtedag Tirsdag
Historie Historikk

Embedskollegiet
 
  Oppl.S.    Eva Lehn        evleh@online.no  400 78 380
  O.S    Berit Børresen Stenersløkken        beritstenerslo@gmail.com  414 20 411
  V.O.S    Anne-Grete Bjørk        agbjork@gmail.com  926 02 970
  S.Sekr    Beret Wicklund        selenesekretar@gmail.com  928 31 710
  S.Kass    Elin Hepsø        skogans@online.no  911 70 765
  S.Sl    Sylvi Helene Jacobsen        try-othe@online.no  452 44 857


Fremtidige møter