FELICITAS
Birgitta-losje nr. 12
  Innstiftet 15.10.1994
Møtelokaler Druidenes Hus, Hotvet Gård, Hotvedtvn. 41, 3018 Drammen
Møtedag Onsdag
Historie Historikk

Embedskollegiet
 
  Oppl.S.    Gunn Marit Holter        gunnholter@gmail.com  924 88 518
  O.S    Inger Klynderud        ingerkly@hotmail.com  918 63 455
  V.O.S    Sissel Kopstad Haslestad        sissel.k.haslestad@outlook.com  901 93 851
  S.Sekr    Vibeke Wefling         s.sekr.felicitas@gmail.com  402 18 425
  S.Kass    Christina Hagby        tinahagb@online.no  976 16 626
  S.Sl    Vilija Hermansen        vilijah@yahoo.no  915 36 309


Fremtidige møter
 
Påmelding til
Kari Mette Rolfsen / 95 96 22 23 / post@calzado.no
Christin Vinje / 90 65 14 08 / christin@lilledue.no
Dato Grad  Start Beskrivelse Antrekk    Tema
02.05.2018 1  19:00 Kort skjørt    
16.05.2018 1  19:00 Sommermøte Kort skjørt