CARITAS
Birgitta-losje nr. 11
  Innstiftet 12.09.1992
Møtelokaler Druidenes Hus, Bu°ya, 4810 Eydehavn
Møtedag Tirsdag
Historie Historikk

Embedskollegiet
 
  Oppl.S.    Turid Louise Duesund          907 45 433
  O.S    Inger-Benedikte Fosse        inger-bf@online.no  918 28 341
  V.O.S    Gro Jorunn Lassesen        glasse1@live.no  984 97 640
  S.Sekr    Kate Hanseth        losjecaritas@gmail.com  913 92 221
  S.Kass    Birgit Hoslemo Pedersen        niapeder@frisurf.no  473 03 297
  S.Sl    Turid Johansen        kvasse15@gmail.com  456 36 949


Fremtidige m°ter