TRIVIA
Birgitta-losje nr. 10
  Innstiftet 16.11.1991
Møtelokaler Druidenes Hus, Storgt. 183, 3915 Porsgrunn
Møtedag Tirsdag
Historie Historikk

Embedskollegiet
 
  Oppl.S.    Ragnhild Sørensen        ragnhildsen48@hotmail.com  906 45 869
  O.S    Sidsel Margit Alstad        sidsel.alstad@gmail.com  936 92 626
  V.O.S    Gunnhild Andersen        gunnhild.andersen@altiboxmail.no  907 82 001
  S.Sekr    Brit Jorunn Carlsen        losjetrivia.sekr@outlook.com  922 38 523
  S.Kass    Grethe Arnesen        gre-arn@online.no  473 23 100
  S.Sl    Astrid Henny Dale        astrid.henny.dale@gmail.com  480 69 979


Fremtidige møter
 
Påmelding til
Laila Julianne Sørheim 35 55 27 11 / 90 61 93 93 / laila.sorheim@sf-nett.no
Annie Gunn Johannessen / 41 41 25 86 / anniej@online.no
Dato Grad  Start Beskrivelse Antrekk    Tema
08.05.2018 1  19:00 Kort skjørt