ETAIN
Birgitta-losje nr. 9
  Innstiftet 17.11.1990
Møtelokaler Odd Fellowgården, Øvre Torvgt. 36B, 2821 Gjøvik
Møtedag Onsdag
Historie Historikk

Embedskollegiet
 
  Oppl.S.    Sonja Birgitte Gustavsen        sonja@gustavsen.no  922 07 870
  O.S    Åse Marit Seegaard        aase.marit.seegaard@hotmail.com  970 02 828
  V.O.S    Inger Willerud        inger.willerud@online.no  916 11 994
  S.Sekr    Bitten Brandt Skoglund        losje.etain@outlook.com  971 89 450
  S.Kass    Birgitte Børset Futsæther        bibfut@online.no  932 83 312
  S.Sl    Anne Lovise Lauvdal        anne.lovise.lauvdal@ostre-toten.kommune.no  413 32 849


Fremtidige møter