KILDARE
Birgitta-losje nr. 7
  Innstiftet 23.08.1986
Møtelokaler Gimle Selskapslokaler, Kirkevn. 22, 3120 Tønsberg
Møtedag Onsdag
Historie Historikk

Embedskollegiet
 
  Oppl.S.    Bjørg Solheim        bjorg.so@outlook.com  924 50 948
  O.S    Kirsti Klemmetsby        kirstiklemmetsby@gmail.com   920 53 537
  V.O.S    Liv Holm-Olsen        liv.holm-olsen@sf-nett.no  416 97 399
  S.Sekr    Mona Neirebø        kildare-tbg@hotmail.com  918 46 953
  S.Kass    Inger Britt Gran        ib.gran@hotmail.com  922 46 016
  S.Sl    Sissel Kranstad        sisselkranstad@hotmail.com  416 57 792


Fremtidige møter