ERIN
Birgitta-losje nr. 6
  Innstiftet 15.02.1986
Møtelokaler Druidenes Hus, Prinsensgt. 7, 3211 Sandefjord
Møtedag Torsdag
Historie Historikk

Embedskollegiet
 
  Oppl.S.    Brit Mari Solberg        bms@sandefjordbredband.net  951 72 719
  O.S    Hilde M. Tybring Krogseth        losjeerin.os@outlook.com  916 67 217
  V.O.S    Wenche Henriette Vegre        losjeerin.vos@outlook.com  909 38 066
  S.Sekr    Anne-Merethe S. Bjønnes        losjeerin.sekr@outlook.com  918 49 364
  S.Kass    Hilde Elisabeth Mathisen        hilde@rsks.no  470 27 712
  S.Sl    Sissel Bråthen Alme        sissalme@online.no  909 54 003


Fremtidige møter
 
Påmelding til
Ann-Christin S. Andresen / 90 09 59 23 / akstrandin@live.no
Ingrid Kvamme / 92 02 12 67 / ikvamme@yahoo.no
Dato Grad  Start Beskrivelse Antrekk    Tema
22.02.2018 1  19:00 Høytidsmøte. Embedsskifte Langt skjørt    
08.03.2018 1  19:00 Kort skjørt    
22.03.2018 1  19:00 Kort skjørt    
12.04.2018 3  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    
26.04.2018 1  19:00 Kort skjørt    
24.05.2018 1  19:00 Kort skjørt