ERIN
Birgitta-losje nr. 6
  Innstiftet 15.02.1986
Møtelokaler Druidenes Hus, Prinsensgt. 7, 3211 Sandefjord
Møtedag Torsdag
Historie Historikk

Embedskollegiet
 
  Oppl.S.    Hilde M. Tybring Krogseth        hilde.krogseth@sfjbb.nett  916 67 217
  O.S    Wenche Henriette Vegre        losjeerin.os@outlook.com  909 38 066
  V.O.S    Inger Borstad Aafos        i-aaf@online.no  911 52 718
  S.Sekr    Bente Wangen        losjeerin.sekr@outlook.com  918 84 532
  S.Kass    Hilde Elisabeth Mathisen        hilde@rsks.no  470 27 712
  S.Sl    Åse Bie Johansen        biejohansen@gmail.com  934 99 675


Fremtidige møter
 
Påmelding til
Solveig Wolowiec / 91 12 74 15 / rek@sfjbb.net
Lisbeth G. Næss 33 46 21 61 / 45 01 08 88 / gadnaess@online.no
Dato Grad  Start Beskrivelse Antrekk    Tema
24.05.2018 1  19:00 Kort skjørt