BELISAMA
Birgitta-losje nr. 5
  Innstiftet 16.11.1985
Møtelokaler Druidenes Hus, Festningsgt. 56, 4614 Kristiansand
Møtedag Onsdag
Historie Historikk

Embedskollegiet
 
  Oppl.S.    Annette Michelle Amundsen        an-mica@online.no  991 24 907
  O.S    Janni Alise Juul        jannialise.juul@hotmail.com  928 94 563
  V.O.S    Turid Mykland Hagen        turid.mykland.hagen@gmail.com  901 65 213
  S.Sekr    Aud Helen Sehested Knutsen        aud.h.knutsen@gmail.com  950 73 644
  S.Kass    Marit Karine Falkum        kri-falk@online.no  975 97 350
  S.Sl    Heidi Elisabeth B. Sletten        hebslett@online.no  932 37 508


Fremtidige møter
 
Påmelding til
Turid Mykland Hagen 38090328 / 90 16 52 13 / turid.mykland.hagen@gmail.com
Janni Alise Juul 38 01 26 51 / 92 89 45 63 / jannialise.juul@hotmail.com
Dato Grad  Start Beskrivelse Antrekk    Tema
03.05.2018 1  19:00 Kort skjørt