SIRONA
Birgitta-losje nr. 4
  Innstiftet 26.10.1985
Møtelokaler Druidenes Hus, Parkveien 47B, 0256 Oslo
Møtedag Torsdag
Historie Historikk

Embedskollegiet
 
  Oppl.S.    Liv Marwell Langmoen        langmoen1@hotmail.com  976 75 999
  O.S    Greta Tallaksen        greta.tallaksen@gmail.com  977 20 103
  V.O.S    Christin Pedersen        christin.pedersen@getmail.no  466 72 472
  S.Sekr    Janne Kristine Sivertsen        l-sivert@online.no  952 55 466
  S.Kass    Rita Berg        ritaberg@live.se  948 50 988
  S.Sl    Inger Johanne Thorstensen        inger-thorstensen@hotmail.com  943 82 790


Fremtidige møter
 
Påmelding til
Hilde Anett Skallerud / 93 67 52 27 / h.skallerud@gmail.com
Dato Grad  Start Beskrivelse Antrekk    Tema
22.02.2018 1  19:00 Valg Kort skjørt    Arbeidsmøter i I gr., II gr. og III gr.
08.03.2018 1  19:00 Høytidsmøte med forkortet installasjon av S.Sekr. Langt skjørt    Arb.møte i III gr. etter det rituelle møte.
22.03.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    Påske
05.04.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    Vårblomster
19.04.2018 1  19:00 Fellesmøte Kort skjørt    Lysere tider
03.05.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    Mai