SIRONA
Birgitta-losje nr. 4
  Innstiftet 26.10.1985
Møtelokaler Druidenes Hus, Parkveien 47B, 0256 Oslo
Møtedag Torsdag
Historie Historikk

Embedskollegiet
 
  Oppl.S.    Liv Marwell Langmoen        langmoen1@hotmail.com  976 75 999
  O.S    Greta Tallaksen        greta.tallaksen@gmail.com  977 20 103
  V.O.S    Christin Pedersen        christin.pedersen@getmail.no  466 72 472
  S.Sekr    Janne Kristine Sivertsen        l-sivert@online.no  952 55 466
  S.Kass    Rita Berg        ritaberg@live.se  948 50 988
  S.Sl    Inger Johanne Thorstensen        inger-thorstensen@hotmail.com  943 82 790


Fremtidige møter
 
Påmelding til
Hilde Anett Skallerud / 93 67 52 27 / h.skallerud@gmail.com
Dato Grad  Start Beskrivelse Antrekk    Tema
03.05.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    Mai
09.08.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    
28.08.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    Italiensk aften
06.09.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    Opplæring
20.09.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    
04.10.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    
18.10.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    Nye bøker
01.11.2018 1  19:00 Høytidsmøte Losje SIRONA 33 år Langt skjørt    Irsk aften
15.11.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    Opplæring
29.11.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    Besøk av BlomsterSverre
13.12.2018 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt    Julemøte med ledsagere
17.01.2019 1  19:00 Vanlig møte Kort skjørt