TRIADEN
Birgitta-losje nr. 3
  Innstiftet 14.09.1985
Møtelokaler Druidenes Hus, Elligersgate 21, 3264 Larvik
Møtedag Tirsdag
Historie Historikk

Embedskollegiet
 
  Oppl.S.    Gunnvor J. Christiansen        gunnvorchristiansen@gmail.com  406 30 094
  O.S    Unni Larsstuen        unni.larsstuen@gmail.com  901 59 722
  V.O.S    Sissel Harda Torgrimsen        s-harda@online.no  986 57 529
  S.Sekr    Inger Mæhlum        losjetriaden@gmail.com  905 87 187
  S.Kass    Marit Lea Haugene        haugene6@frisurf.no  456 16 350
  S.Sl    Margrethe Sørensen        margrsoe@gmail.com  988 03 130


Fremtidige møter
 
Påmelding til
Erna Synnøve Valdal / 90 92 87 83 / erna.valdal@gmail.com
Reidun Ragnhildrød / 95 81 77 46 / r-ragnh@online.no
Dato Grad  Start Beskrivelse Antrekk    Tema
08.05.2018 ADEPTGRADEN  19:00 Sommermøte med utlodning Kort skjørt    
21.08.2018 ADEPTGRADEN  19:00 Kort skjørt    
04.09.2018 ADEPTGRADEN  19:00 Høytidsmøte med resepsjon Langt skjørt    
18.09.2018 ADEPTGRADEN  19:00 Høytidsmøte Losjens bursdag Langt skjørt    
22.09.2018 ADEPTGRADEN  19:00 Høytidsmøte Vertskapslosje for DNBRS med Langt skjørt    Embedsskifte i Storlosje OSEBERG
02.10.2018 ADEPTGRADEN  19:00 Kort skjørt    
16.10.2018 BIRGITTAGRADEN  19:00 Høytidsmøte med resepsjon Langt skjørt    
30.10.2018 ADEPTGRADEN  19:00 Kort skjørt    
13.11.2018 ADEPTGRADEN  19:00 Høytidsmøte utdeling Veterantegn Langt skjørt    
27.11.2018 MEDSØSTERGRADEN  19:00 Kort skjørt    
11.12.2018 ADEPTGRADEN  19:00 Julemøte med utlodning Kort skjørt    
22.01.2019 ADEPTGRADEN  19:00 Kort skjørt    
05.02.2019 ADEPTGRADEN  19:00 Høytidsmøte Birgittadagen Langt skjørt    
19.02.2019 ADEPTGRADEN  19:00 Opplesing av årsrapporter Kort skjørt    
05.03.2019 BIRGITTAGRADEN  19:00 Kort skjørt    
19.03.2019 ADEPTGRADEN  19:00 Kort skjørt    
02.04.2019 ADEPTGRADEN  19:00 Fellesmøte med Losje TRIVIA Kort skjørt    
23.04.2019 ADEPTGRADEN  19:00 Kort skjørt    
07.05.2019 ADEPTGRADEN  19:00 Sommermøte med utlodning Kort skjørt    
01.06.2019 ADEPTGRADEN  19:00 Høytidsmøte Birgittatreff Langt skjørt