IONA
Birgitta-losje nr. 2
  Innstiftet 09.03.1985
Møtelokaler Druidenes Hus, 2410 Hernes
Møtedag Tirsdag
Historie Historikk

Embedskollegiet
 
  Oppl.S.    Inger Marie Molstad        mar-mols@online.no  991 01 444
  O.S    Lena Dagny Skaret        leskaret@bbnett.no  900 52 730
  V.O.S    Bente Johnsen        bente.johnsen@elverum.kommune.no  986 86 161
  S.Sekr    Anne Helene S. Johansen        losjeiona.sekr@gmail.com  994 62 797
  S.Kass    Vigdis Helene Lien        vigdis.lien@yahoo.no  907 78 805
  S.Sl    Rita Annet Sønsthagen        varenser@online.no  911 62 447


Fremtidige møter