Storlosje
FOLDEN
  Innstiftet 03.09.2005

Embedskollegiet
 
  Ht.Oppl.S.     Tone Beate Johnsen        tonebeatejohnsen@yahoo.no  916 30 915
  Ht.L.O.S.    Marion Lisbet Johansen        marionjohansen1@gmail.com  905 68 899
  Ht.L.V.O.S.     Vigdis Eriksen        vigeriksen@hotmail.com  918 28 203
  Ht.L.S.Sekr.    Lia Van Santen        corneliavansanten@gmail.com  982 18 502
  Ht.L.S.Kass.     Solveig Helena Piiksi        spiiksi@yahoo.no  901 07 749
  Ht.L.S.Sl.     Torunn Anita Holtbakk        torunnholtbakk@yahoo.no  480 48 817


Fremtidige møter
 
Påmelding til
Dato Grad  Start Beskrivelse Antrekk    Tema
03.05.2018 1  19:00 Besøkslosje - Losje FREDRIKA ? Kort skjørt    MJ TH fra Storlosje FOLDEN
05.05.2018 5  09.00 DNBR Samarbeidsmøte m Storlosjene Sivilt    Gardermoen Airport Hotell
16.05.2018 1  19:00 Besøkslosje Losje FELICITAS ? Kort skjørt    TB LvS fra Storlosje FOLDEN-
24.05.2018 5  17:00 Storembedssøstermøte hos Ht.L.S.Sl. Fredrikstad Sivilt    
09.06.2018 1  12:00 Birgitta-Treff Losje SIRIUS - Hitra/Frøya Høytidsantrekk /Sivilt    fra Fredag 8-10. juni 2017
23.08.2018 1  19:00 Besøkslosje - Losje RIGANTIA Kort skjørt    Storlosje FOLDEN representerer
08.09.2018 3  09:00 Embedssøsterkonferansen 2018 Sivilt    Storlosje FOLDEN - Vertskapslosje Losje ANGELICA
20.10.2018 6  15:00 DET GYLNE KORS GRAD høytidsmøte DNBR Høytidsantrekk    Vertskapslosje Losje ASTREA, Lillehammer