Storlosje
OPPLENDENE
  Innstiftet 12.10.1996

Embedskollegiet
 
  Ht.Oppl.S.     Mary Krokmogen Hult        maryohult@gmail.com  482 04 248
  Ht.L.O.S.    Tove Rønningstad        tovroen2@frisurf.no  959 08 780
  Ht.L.V.O.S.     Randi M. Austnes        randi.austnes@gmail.com  415 25 178
  Ht.L.S.Sekr.    Astri Holland        astri@holland-foto.no  907 57 605
  Ht.L.S.Kass.     Øyvor Svesengen        oivorsvesengen@gmail.com  913 61 803
  Ht.L.S.Sl.     Aud Østhagen        aud.osthagen@lyse.net  909 73 819


Fremtidige møter
 
Påmelding til
Dato Grad  Start Beskrivelse Antrekk    Tema
06.05.2018 5  10:00 Samarbeidsmøte mellom DNBR og Storlosjene, Gardermoen Sivilt    
29.05.2018 5  12:00 Storembedssøstermøte hos Randi Austnes Sivilt