Den Norske Birgitta-Riksstorlosje

Har 905 søstre fordelt på 27 grunnlosjer.


Embedskollegiet
 
  Hst.Oppl.S.     Mona Norveel        mona-n@facultas.no  922 43 707
  Hst.L.O.S.     Merete Saxrud Nordsveen        meretesaxrud@gmail.com  976 25 237
  Hst.L.V.O.S.     Martha Glærum Fagernes        mart-fa@online.no  418 01 158
  Hst.L.S.Sekr.     Gunn-Marie Fjogstad        g-fjogs@online.no  974 78 257
  Hst.L.S.Kass.     Marit Thoresen        marit-thoresen@outlook.com  916 95 875
  Hst.L.S.Sl.     Eva Marie Lorentzen        evalor70@gmail.com  915 29 288


Fremtidige møter
 
Påmelding til
Dato Grad  Start Beskrivelse Antrekk    Tema
05.05.2018 1  9:00 Samarbeidsmøte Storlosjer DNBR Sivilt    
08.06.2018 1  9:00 Birgitta-Treff Losje SIRIUS Høytids antrekk    
25.08.2018 1  9:00 Riksstorembedssøstermøte Sivilt    
26.08.2018 1  9:00 Riksstorembedssøstermøte Sivilt    
08.09.2018 1  9:00 Embedssøterkonferanser Sivilt    
14.09.2018 3  19:00 Embedsinstallasjon Storlosje OPPLENDENE Høytids antrekk    
15.09.2018 3  19:00 Embedsinstallasjon Storlosje LOGTUN Høytids antrekk    Losje SALMONE, Steinkjer
21.09.2018 3  19:00 Embedsinstallasjon Storlosje AGDIR Høytids antrekk    
22.09.2018 3  19:00 Embedsinstallasjon Storlosje OSEBERG Høytids antrekk    
05.10.2018 1  9:00 Riksstorembedssøstermøte Sivilt    
06.10.2018 1  9:00 Riksstorembedssøstermøte Sivilt    
19.10.2018 1  9:00 Riksstorembedssøstermøte Sivilt    
20.10.2018 6  19:00 Møte i DGKG Høytids antrekk