Nr

SKJEMANAVN

Revidert

 

FREMMØTELISTER:

 

1

Fremmøteliste Embedskollegiet i Den Norske Birgitta-Riksstorlosje

Desember 2010

1 B

Fremmøteliste Embedskollegiet i Svenska Birgitta-Riksstorlogen

Desember 2010

2

Fremmøteliste Embedskollegiet i Storlosjene

Desember 2010

6 A

Fremmøteliste Storlosjene  (RINGGRAD) (egne møter)

Februar 2012

6 B   

Fremmøteliste Storlosjene  (DET GYLNE TRIANGELS GRAD  (egne møter)

Desember 2010

7

Fremmøteliste RINGGRADEN (2 sider)

Februar 2012

8 A

Fremmøteliste Storlosjene (DET GYLNE TRIANGELS GRAD)

Februar 2012

 

SKJEMAER FOR VALG I STORLOSJEN

 

20

Skjema for valgt Embedskollegium i Storlosjen til Den Norske Birgitta-Riksstorlosje

Desember 2010

 

SØKNADER OM GRADSPASSERINGER –TILDELING AV VETERANTEGN

 

23 A

Søknad om innstilling til DET GYLNE KORS GRAD

Februar 2012

 

MEDDELELSER OM GRADER - VETERANTEGN

 

25 A

Meddelelse om RINGGRADEN - Storlosjene

Februar 2012

26 A

Meddelelse om DET GYLNE TRIANGELS GRAD                                        Storlosjene

Februar 2012

29 A

Meddelelse om VETERANTEGN - Storlosjene

Desember 2010

 

SVARSKJEMA VEDRØRENDE GRADER – VETERANTEGN

 

30 A

Svarskjema RINGGRADEN - Storlosjene

Februar 2012

31 A

Svarbrev DET GYLNE TRIANGELS GRAD Storlosjene

August 2012

33 A

Svarbrev VETERANTEGN - Storlosjene

Desember 2010

 

BORDPLASSERING VED HØYTIDSMØTER

 

41

Bordplassering Høytidsmøter arrangert av Den Norske Birgitta-Riksstorlosje

Februar 2012

41 A

Bordplassering ved Riksmøte

Desember 2010

41 B

Bordplassering Høytidsmøter arrangert av Storlosjene

Februar 2012

41 C

Bordplassering ved Høytidsmøter arrangert av Grunnlosjene

Desember 2010

 

TALELISTER

 

42

Taleliste i BIRGITTAROMMET -  Grunnlosjene

Oktober 2013

42 A

Taleliste ved søstermåltidet - Grunnlosjene

Oktober 2013

43

Taleliste i BIRGITTAROMMET – Den Norske Birgitta-Riksstorlosje og Storlosjene

November 2012

43 A

Taleliste ved søstermåltidet – Den Norske Birgitta-Riksstorlosje og Storlosjene

November 2012

 

RIKSMØTE – PÅMELDINGER – FULLMAKTSKJEMAER

 

44 A

Påmeldingsskjema Riksmøte – Storlosjene

April 2013

45 A

Fullmaktskjema til Riksmøte – Storlosjene

Februar 2014

 

DIVERSE SKJEMAER VEDRØRENDE ØKONOMI

 

48

Oversikt over godtgjørelser i Storlosjene

August 2014

49 A

Regnskapsskjema Storlosjene

August 2014

51 A

Oppgjørsskjema for Storlosjene

Desember 2010

52 A

Oppgjørsskjema utenom reiser – Storlosjene

Desember 2010

53

Følgeskriv til oppgjørsskjema til Den Norske Birgitta-Riksstorlosje fra Storlosjene

Desember 2010

56

Oppgjørsskjema for utvalg i Storlosjene

Desember 2010

59

Oppgjørsskjema uten om reiser – for utvalg i Storlosjene

Desember 2010

 

DIVERSE ANDRE SKJEMAER

 

65

Skrivemåter i Birgitta-Losjen

Oktober 2011