SKJEMA GRUNNLOSJER

 

 

Nr

SKJEMANAVN

Revidert

 

FREMMØTELISTER

 

1

Fremmøteliste Embedskollegiet i Den Norske Birgitta-Rikstorlosje

Desember 2010

1 B

Fremmøteliste Embedskollegiet i Svenska Birgitta-Riksstorlogen

Desember 2010

2

Fremmøteliste Embedskollegiet i Storlosjene

Desember 2010

3 A

Fremmøteliste egen Losje

Februar 2012

3 B

Fremmøteliste egen Losje

Desember 2010

4

Fremmøteliste gjestende søstre

Februar 2012

5

Fremmøteliste Minnelosje

Mai 2003

 

SKJEMAER FOR INNRAPPORTERING

 

10

Månedsrapport

Februar 2014

11

Årsrapport fra Grunnlosjene

Februar 2014

12

Matrikkel-endring

Februar 2014

13

Overgangsbrev

Februar 2012

15

Utmeldingsbrev

Februar 2014

 

BESTILLINGSLISTER

 

16

Bestillingsliste nr. 1 (norsk)

Februar 2012

17

Bestillingsliste nr. 2 (norsk)

Februar 2014

18

Bestillingsliste nr. 3 (norsk)

August 2013

 

SKJEMAER FOR VALG I GRUNNLOSJEN

 

19

Skjema for valg på Embedskollegium i Grunnlosjen

August 2012

21 A

Skjema for valgt Embedskollegium i Grunnlosjen til Storlosje

Desember 2010

 

SØKNADER OM GRADSPASSERINGER –TILDELING AV VETERANTEGN

 

22 A

Søknad om innstilling til RINGGRADEN - til Den Norske Birgitta-Riksstorlosje

Februar 2012

23 C

Søknad om innstilling til DET GYLNE TRIANGELS GRAD  - til Storlosjene

August 2012

24

Anmodning om VETERANTEGN fra Grunnlosjen

Desember 2010

 

RESIPIENDBREV

 

34 A

Resipiendbrev ADEPTGRADEN

April 2008

35 A

Resipiendbrev MEDSØSTERGRADEN

Mars 2013

36 A

Resipiendbrev BIRGITTAGRADEN

Mars 2013

 

BORDPLASSERING VED HØYTIDSMØTER

 

41

Bordplassering Høytidsmøter arrangert av Den Norske Birgitta-Rikstorlosje

Februar 2012

41 A

Bordplassering ved Riksmøte

Desember 2010

41 B

Bordplassering Høytidsmøter arrangert av Storlosje

Februar 2012

41 C

Bordplassering ved Høytidsmøter arrangert av Grunnlosjene

Desember 2010

 

TALELISTER

 

42

Taleliste i BIRGITTAROMMET -  Grunnlosjene

Oktober 2013

42 A

Taleliste ved søstermåltidet - Grunnlosjene

Oktober 2013

43

Taleliste i BIRGITTAROMMET – Den Norske Birgitta-Rikstorlosje og Storlosje

Oktober 2012

43 A

Taleliste ved søstermåltidet – Den Norske Birgitta-Rikstorlosje og Storlosje

Oktober 2012

 

RIKSMØTE – PÅMELDINGER – FULLMAKTSKJEMAER

 

44 B

Påmeldingsskjema Riksmøte – Grunnlosjene

Desember 2010

46

Fullmaktsskjema til Riksmøte - Grunnlosjene

Februar 2014

 

DIVERSE SKJEMAER VEDRØRENDE ØKONOMI

 

50

Regnskapsskjema Grunnlosjene

Februar 2014

50 B

Regnskapsskjema Festutvalget

Februar 2014

51 B

Oppgjørsskjema for Grunnlosjene

Mai 2010

 

DIVERSE ANDRE SKJEMAER

 

61

Oversikt over materiell for Grunnlosjene

Desember 2010

62

Forslag til dagsorden

April 2008

64

Forslag til fremmøteprotokoll

Mai 2003

65

Skrivemåter i Birgitta-Losjen

Oktober 2011

66

Skjema brannøvelse

Februar 2014